Perpetuum

Jan Harus

Pohľadnica s úderne ladenou fotografiou komunistického poslanca Jana Harusa poslaná v r.1934. Vydané nákladom "V zastúpení Rudé Pomoci senátor Stejskalová", cena 50 halierov.

Jan Harus (1892 - 1967) bol sklársky robotník v Zlíchove, od r. 1925 do 1929 komunistický poslanec národného zhromaždenia ČSR. Od 22.7.1929 väznený vo väznici Bory. Odsúdili ho za priestupok podla §u 1 zákona z 12. augusta 1921, č. 309 Sb. z. a n, dňa 19. septembra 1924 na Zlíchove bránil dvom robotníkom v nastúpení práce v sklárňach, kde robotníctvo v práve protestovalo.

Rozsudkami zemského súdu v Brne zo dňa 15. januára 1929. č. j. Tk III 2129/26/43 a zo dňa 16. apríla 1928. č. j. Tk I 2129/26-32 bol Jan Harus uznaný vinným zločinom verejného násilia podľa §§ 81, 87 tr. z., prečinom podľa §§ 283, 284 tr. z. a priestupkom podľa § 312. tr. z. a odsúdený do "těžkého žaláře" na 7 mesiacov, zároveň bol zbavený volebného práva do obcí na 3 roky. Rozsudkom Najvyššieho súdu v Brne z dňa 13. júla 1929. č. j. Zm II 104/29-5 boli sťažnosti a odvolania obžalovaného zamietnuté, oproti tomu bola k odvolaniu štátneho zastupiteľstva vyslovená podmienenosť odkladu trestu zrušená a trest na slobode vymeraný uložený bezpodmienečne.

Po vojne v r. 1945-1946 bol poslancom dočasného ústavného zhromaždenia, v r. 1946 – 1948 poslanec ústavnoprávneho národného zhromaždenia, v r. 1948 - 1960 poslanec národného zhromaždenia ČSR, v r. 1960 - 1967 poslanec národného zhromaždenia ČSSR, v r. 1952 - 1953 minister štátnej kontroly. Zomrel v r. 1967.


Naposledy zmenenépiatok, 18 december 2015 23:07

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.